Impressum

DRVO BRUSIONA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
DRVO BRUSIONA d.o.o.

Sjedište: HR-42202 Zamlaka, Agrarna 12

Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-08/1604-2 od 22.09.2008. za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070085886.
Upis promjena člana društva, promjena sjedišta, promjena člana uprave, promjena osobnih podataka, promjena oblika akta o osnivanju, u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, provedeno je po rješenju pod poslovnim brojem Tt-18/2408-2 od 11. lipnja 2018. godine, redni broj upisa 4.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen je u cijelosti

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR 86578550177

EUID: HRSR.070085886

Uprava: Ivan Sušec, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno