EU fondovi

DRVO BRUSIONA projekt

Korisnik: DRVO BRUSIONA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Naziv projekta: „Povećanje proizvodnih kapaciteta kroz nabavku novog stroja za stelitiranje“

Kratki opis projekta:

Društvo DRVO BRUSIONA započelo je s provedbom projekta pod nazivom „Povećanje proizvodnih kapaciteta kroz nabavku novog stroja za stelitiranje“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva E-impuls koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta nabavljena je automatska stelitirka.

Ciljevi projekta:

1. Povećanje proizvodnih kapaciteta i kvalitete proizvoda kroz implementaciju novog stroja za stelitiranje;
2. Povećanje produktivnosti rada po zaposleniku za 13% uvođenjem modernije tehnologije u proizvodni proces.

Rezultati projekta:

1. Instaliran je stroj u postojećoj proizvodnoj hali;
2. Objavljen je informativno promotivni članak te su zalijepljene naljepnice na novu opremu;
3. Proveden je postupak nabave te je izrađen i podnesen Zahtjev za nadoknadom sredstava.

Ukupna vrijednost projekta: 304.425,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 193.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.04.2018.

Kontakt osoba: Ivan Sušec, isusecdrvobrusiona@gmail.com

Linkovi:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija